ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៣

​បង្កើត Application សម្រាប់​មើល Drive, Folder និង File
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​បង្កើត Application ​សម្រាប់ Browser Drive, File និង Folder ​ទៅតាម Path ​ដែល​យើង​ជ្រើសរើស​ក្នុង Combox (DropDownList) ដោយ​ប្រើ​ភាសា C# ​សរសេរ​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី Visual Studio 2017 សូមមើលរូប​ខាងក្រោម​៖
របៀបផ្លាស់ប្តូរពី Microsoft Account ទៅ Local Account នៅ​ក្នុង Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​នៅពេល​ដំឡើង Windows 10 ​លោកអ្នក​តែងតែបានជួបជាមួយការ​បង្កើត Account ​ជាមួយនឹង Microsoft ​ដែល​វាទាមទារ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បញ្ចូល​នៅ email ចូល ។
របៀបបិទ​ផ្ទាំង Windows Explorer កុំ​ឲ្យ​បង្ហាញ Drives ពីរដងផ្ទួន​នៅពេល​ដែល​ដោត Device ចូលតែមួយនៅ​ក្នុង Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Windows 10 តែងតែជួប​នៅពេល​ដែល​ដោត Device (USB) មួយចូលទៅ​ក្នុង​ PC តែ​បង្ហាញ Drive ​រហូត​ដល់ទៅពីរនៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Windows explorer
Drive C អស់ Space អាចធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ប្រឈមមុខនឹងអ្វី​ខ្លះ​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ស្រាប់តែទទួលបានសារប្រមានថា Drive C របស់​លោកអ្នក​អស់ Space ​ក្នុង​ការផ្ទុក Software ឬ​ Upgrade Software តើសារនេះអាចធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់អ្វី​ខ្លះ​ដល់ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅមុខទៀត?
​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូររង្វាស់ប្រវែងនៅ​ក្នុង Visual Studio 2017
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រង្វាស់ប្រវែង គឺជាអ្វីៗ​ដែល​យើងជួបប្រទះ​ស្ទើរតែ​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការរស់នៅ ដូចជា ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, សង់ទីម៉ែត្រ ជាដើម ។
របៀបលុប Windows. Old ចេញពី Windows10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាមួយអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ windows 10 តែងតែជួប​បញ្ហា​នឹងឃើញនៅ​ក្នុង​ Drive ​ដែល​ផ្ទុក Windows (C:) មានផ្ទុកនៅ Folder Windows. Old ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​នោះ បញ្ហា​នេះកើតឡើងពីការ upgrading នៅអ្វីថ្មីៗ​បន្ថែម​របស់ Microsoft windows ​ដែល​វាបង្ក​ឲ្យ​កើននៅ​ទំហំ​របស់ hard drive របស់​លោកអ្នក ។
របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង Account Administrator
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML ,C/C++ និង C# Beginining នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ១០ៈ០០នាទី ដល់ ១២ៈ០០នាទី​ថ្ងៃ​ត្រង់សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
ការ​ប្រើ do while loop ក្នុង C/C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងបានដឹងហើយថាការរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់យើងតែងតែជួប​នូវ​បញ្ហា ឬ​ការអនុវត្ត​ការងារ​ដ​ដែល​ៗ​សារចុះសារឡើង​ច្រើន​ដង​រហូត​ដល់ទី​បញ្ចប់​ណាមួយ ។