មេរោគ ​និង​សុវត្ថិភាព ទំព័រទី១

តើ Link វ៉ិបសាយ​ដែល​អ្នកចុចមាន​សុវត្ថិភាព ឬ​អត់?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ិនធឺណេតអាចបណ្ដាល​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​មានគ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយកាចុច link ពី website មួយទៅមួយ​ដែល​បង្កប់ដោយ​មេរោគ​ដូចជា​៖ malware,
លុបឯកសារពី Hard Disk មិនឲ្យទាញមកវិញជាមួយនឹងTweakNow SecureDelete
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​លុបឯកសារ ផ្សេងចេញពីកុំព្យូទ័រមានន័យថា​លោកអ្នក​ចង់លុបវាចេញពី hard disk របស់​លោកអ្នក ប៉ុន្ដែទោះជា​លោកអ្នក​ចុច delete ឬ shift + delete ឬ លុបចេញពីធុងសម្រាមហើយ​ក៏​ដោយធាតុពិត Windows មិនទាន់លុបទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​ចេញពី hard disk នៅឡើយទេ គឺវាបាន​បង្កើត location បណ្ដោះអាសន្នមួយ ដើម្បី​ផ្ទុកតែប៉ុណ្ណោះ ដែល​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​ទាញយក​មកវិញដោយ​ប្រើ tool របស់ Windows ផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ។
ដាក់លេខសម្ងាត់លើឯកសារជាមួយ WinRAR និង 7zip
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គ្រប់ឯកសារនានា របស់​លោកអ្នក​គឺពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់ ហើយអ្នក​ក៏​តែងតែចង់​ការពារ​នូវ​រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយនៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទាំងនោះ​ជាសម្ងាត់ដែរ ។
​បង្កើត​ប្រព័ន្ធសិប្បនិមិត្ត​ការពារ​ការឆ្លង​មេរោគ​រាតត្បាត​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឯកសារ​ការងារ​ទាំងឡាយនៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​គឺ ពិតជាមានសារៈ​សំខាន់​ណាស់ ដែល​លោកអ្នក​តែងតែព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ ដោយសារ​ករណីណាមួយ​ដែល​មិនបានដឹងមុន ពិសេសការបាត់បង់​ដោយសារ​តែមាន មេរោគ​កុំព្យូទ័រមួយចំនួនបានទៅបំផ្លាញ ឬ លួច ។
តើ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេយក Flash មកដោតលើ​កុំព្យូទ័រ​បានមែនទេ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា​លោកអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួនតែងតែ មានឯកសារ​សំខាន់​ខ្លះ​ដែល​មិនចង់​ឲ្យ​គេមកលួច​ចម្លង ដោយការ​ប្រើ​ប្រាស់ USB Flash ឡើយ ។
យល់ដឹងពីប្រវត្តិ Christmas malware
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថា Malware ជាពពួក​កម្មវិធី ដែល​ឆ្លង​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Internet ក្នុង​គោល​បំណង​លួចយកលេខសម្ងាត់ និង បំផ្លាញ​នូវ​ដំណើរ​ការ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក ។
បិទ Website មួយចំនួន ដែល​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​កូនក្មួយបើក ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​កម្មវិធី​ជំនួយ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​យុគសម័យនៃបចេ្ចកវិទ្យានេះ ប្រព័ន្ធ Internet ត្រូវបាន​គេចាត់ទុកជាភ្នាក់ងារចែកចាយ ព័ត៌មាន​ដ៏​រហ័ស និង ជាឃ្លាំងផ្ទុក​នូវ​ឯកសារដ៏ធំទូលំទូលាយ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក ។
Disk Image ការពារ​ពីការលួច​ទិន្នន័យ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងគ្រប់គ្នាតែងរកវិធីគ្រប់​យ៉ាង ដើម្បី​ការពារ​ពីការលួចបើក ឬ​លួច​ចម្លង​ទិន្នន័យ​ទោះបីជា​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ត្រូវបាន​ការពារ​ដោយ កូដសម្ងាត់ (password) ក៏​ដោយចុះ ។
123