ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៩

របៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​អ្នកអំពីរបៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូ ដោយពន្យល់តាមជំហាន​នីមួយៗ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអនុវត្ត ដូច្នេះសូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ជាមួយយើងដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី ១ ដំបូងយើងបើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop ​បន្ទាប់មក​ជ្រើសយក File → Open ដើម្បី​បើកទីតាំងយក​រូបភាព​មកកែ ជំហានទី ២ ក្រោយពីបើក​រូបភាព​រួច ដើម្បី​បង្កើត​ឥន្ទធនូយើងចុចលើ Menu bar → New → Layer (Shift +Ctrl +N) ​ ដើម្បី​បង្កើត​ Lay
បណ្ដា Keywords សំខាន់​ៗ​រវាង C# និង Java
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តាមរយៈ​ការស្វែងយល់កន្លងមក​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT ​ទៅលើ​ការប្រៀបធៀបរវាង Java និងភាសា C# យើងឃើញថា វាមាន​លក្ខណៈ structure ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចេះភាសា Java គឺមិនពិបាកនោះឡើយ​សម្រាប់​ការចាប់យកជំនាញ​បន្ថែម​គឺភាសា C# ​ដែល​លក្ខខណ្ឌនេះ​ក៏​ដូច​គ្នា​ដែរ​សម្រាប់​អ្នកចេះភាសា C# ។
របៀប​បង្កើត TextBox បញ្ចូល​បានតែលេខ ភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថ្ងៃ​នេះ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT សូមលើកយកពីការ​បង្កើត textbox ដែល​អនុញ្ញាត​ិឲ​បញ្ចូល​តែលេខដោយ ប្រើ​ប្រាស់​កូដ C# មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​៖
របៀបកែរូបពណ៌សខ្មៅទៅជាពណ៌ធម្មជាតិដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​អ្នកអំពីរបៀបកែរូបថត​ដែល​មានពណ៌សខ្មៅមកជារូបពណ៌ធម្មជាតិ ដោយពន្យល់តាមជំហាន​នីមួយៗ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអនុវត្តតាម ដូច្នេះសូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ជាមួយយើងដូច​ខាងក្រោម​៖ សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ជំហានទី ១ ដំបូងយើងបើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop ​បន្ទាប់មក​ជ្រើសយក File → Open ដើម្បី​បើកទីតាំងយក​រូបភាព​មកកែ ចុចទីនេះ ដើម្បី download កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន​ទូទៅ ២០១៦ (ANT Dictionary 2016 ដំណើរ​ការ​ជាមួយ And
របៀប​បង្ហាញ information ពេល ដាក់ Mouse នៅលើ​រូបភាព (Flipping) ជាមួយ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្ដីប្រិយមិត្តអាន-ANT ​ទាំងអស់​គ្នា កាលពីលេខមុន អាន-ANT បានលើកយកការ​បង្ហាញ Information នៃរូប​នីមួយៗ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ JavaScript មក​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ដែល​គេហៅថា Tooltip ។
របៀបធ្វើ Toggle Button ជាមួយ CSS និងបិទបើកភ្លើងជាមួយ JavaScript
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ សូមលើកយកការ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ដើម្បី​ធ្វើជា​ Toggle switch button ស្រស់​ស្អាត ហើយជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផងដែរ អាន-ANT ​ក៏​លើកយកពីរបៀប​បង្កើត​ការបិទ និងបើកភ្លើងជាមួយ JavaScript ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ Button toggle ​ដែល​បាន design ​ជាមួយនឹង​ CSS នោះ​ផងដែរ ។
របៀបធ្វើ Search Suggestion ជាមួយ PHP និង AJAX
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ​អាន-ANT សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ នឹងលើកយកពីរបៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត Search Suggestion ដែល​មាន​លក្ខណៈ សាមញ្ញមួយ ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា PHP ​ជាមួយនឹង AJAX ។
របៀបត្រឡប់​រូបភាព​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខណៈនេះ អាន-ANT www.antkh.com សូមលើកយកការត្រឡប់​រូបភាព ឬ អាចហៅថាការប្ដូរទិសដៅ រូបភាព​មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ។
របៀបដាក់​រូបភាព​ជា Cursor នៅពេល​ដាក់ Mouse លើ Element ណាមួយ​ដោយ​ប្រើ​កូដ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមួយនេះ មជ្ឈមណ្ឌល​កុំព្យូទ័រ អាន-ANT សូមលើកយក ​ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ការប្ដូរ Property Cursor មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​លោកអ្នក ។