ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៩

របៀបប្រៀបធៀប array និង array ដោយ​ប្រើ​ភាសា C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
array ជាសំណុំនៃ Variables ​សម្រាប់​តំណាង​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ណាមួយ ដែល​ Variables ​ទាំងនោះ​មាន DataType ដូចៗ​គ្នា និងអាចផ្ទុក​តម្លៃ​រៀងៗ​ខ្លួន​តាមរយៈ index របស់វា ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Font Awesome ដើម្បី​ដាក់ Icon នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ប្រហែលជាបានដឹងហើយថា នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រនិមួយគឺពិតជាចង់​ឲ្យ​មានសោភណ្ឌ័ភាព ស្រស់​ស្អាត​ ហើយ​ក្នុង​នាមជាអ្នក Designer ត្រូវតែ​ស្គាល់​កូដគន្លឹះល្អៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ ​ក៏​ដូចជា​ការ​សរសេរ​ ជាដើម ។
ស្វែងយល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Button ជាមួយនឹង Bootstrap
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ​លោកអ្នក​បាន​ស្គាល់ ឬ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ឮ​អំពី Bootstrap ដែរ ឬ​ទេ​? Bootstrap គឺជា library របស់ CSS ​ដែល​មានការពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ក្នុង web interface ​ដែល​វាបង្ករភាព​ងាយស្រួល និងជួយដល់ការ រចនា website ​ឲ្យ​មានភាពស្រស់​ស្អាត និង develop ​លឿន​ជាងមុន ។
របៀបប្ដូរ​ទំហំ​អក្សរ នៃតួអក្សរដំបូង និងបន្ទាត់ដំបូង
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ប្រហែលជា​កំពុង​ស្វែងរក​វិធី​ក្នុង​ការប្ដូរ​ទំហំ​អក្សរ តួអក្សរដំបូងនៅ​ក្នុង អត្ថបទរបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ជាការទាក់ទាញនៅ​ក្នុង​ webpage ​របស់អ្នក ។
របៀបធ្វើ Style background នៅ​ក្នុង Webpage (CSS3)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ style នៅ​ក្នុង​ webpage របស់​លោកអ្នក​គឺមាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់ សម្រាប់ ជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនា ។
របៀបធ្វើ Scroll To Top ជាមួយនឹង jQuery
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្ងៃ​នេះអានយើង​ខ្ញុំ​សូមលើកយកពីរបៀបធ្វើ Scroll To Top ​ជាមួយនឹង jQuery មក​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ។
របៀបធ្វើ Responsive Menu កូដ HTML និង CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បច្ចុប្បន្ន​នេះ ការធ្វើ​ឲ្យ website ​ដែល​មាន responsive គឺជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍​របស់អ្នក​ទស្សនាលើគេហទំព័រ ។