ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៩

ការ​បង្កើត Menu ផ្ដេក​ជាមួយនឹង CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​លេខនេះ យើងនឹងលើកយក property មួយចំនួន ដើម្បី​បង្កើត menu ផ្ដេកដូចរូប​ខាងក្រោម សម្រាប់​ដាក់លើគេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក ។
ការ​ពិនិត្យ​មើល Zend Framework (PHP Framework)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Zend Framework (ZF) គឺជា framework មួយដ៏ធំរបស់ PHP ​ដែល​បង្កើត​ដោយ ក្រុមហ៊ុន Zend Technologies ជា​លក្ខណៈ open source ហើយយើងអាចយកទៅ ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត web application បាន ដោយសេរី ។
របៀបគណនារកចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុង​ការលក់ C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អត្ថបទនេះនឹង​បង្ហាញ​ពីការគណនា ដើម្បី​រកចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុង​ការទិញ លក់ទំនិញ និងមានការបញ្ចុះ​តម្លៃ ដោយយើងដឹងអំពីចំនួនទំនិញ តម្លៃ​ទំនិញ ការបញ្ចុះ​តម្លៃ ។
Tool សម្រាប់ Web Developer
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Firefox គឺជា​ browser ​ដែល​ web designers និង​ developers ជា​ច្រើន​ជ្រើសរើស​ប្រើ ដោយសារ​តែ browser នេះមាននួវ add-ons មានប្រយោជន៍ ជា​ច្រើន ហើយអាចយកមក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀត ។
ការគណនារកចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរបស់បុគ្គលិក​ធ្វើការ​ដោយ​ប្រើ​ភាសា C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះយើងនឹង​ធ្វើការ​សិក្សា​ទៅលើ​ការគណនា ដើម្បី​រកប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក​ធ្វើការ ដោយយើងដឹងថា​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​បុគ្គលិកទទូលបានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្មានដុល្លារ (Ex: 0.8$) ហើយ​ក្នុង​មួយខែបុគ្គលិក​ធ្វើការ​បានប៉ុន្មាន​ម៉ោង ( Ex: 60h ) ។
ការត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បញ្ចូល​ក្នុង Register Form ជាមួយ PHP
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ មជ្ឈមណ្ឌលអាន -ANT នឹង​បង្ហាញ​លោកអ្នក​ពីរបៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ Form Register ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ PHP script ដោយដាក់លក្ខខណ្ឌទៅគ្រប់ TextBox control ​ដែល​មានដូច​ខាងក្រោម​៖
រចនា Table របស់ HTML ដោយ​ប្រើ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
CSS បានក្លាយជាបច្ចេកទេសពេញ​និយម សម្រាប់​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រ ទាំងនៅ​ក្នុង​ប្រទេស និង ក្រៅ​ប្រទេស ។
វិធីសាស្ត្រ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការស្វែងយល់ពីភាសា និង​កម្មវិធី​ដែល​គេ​បង្កើត​គេហទំព័រ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាការពិតណាស់​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់ដឹងថាតើគេហទំព័រ ដែល​គេ​បង្កើត​ឡើង​សរសេរ​ពីភាសាអ្វីមួយវាជាការលំបាក ។
របៀបដាក់ Folder (Pin) នៅលើ Taskbar windows
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា​នៅលើ Taskbar Windows គឺអាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ Pin តែ shortcut កម្មវិធី​តែប៉ុណ្ណោះ មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ Pin Folder ដាក់​នៅលើ Taskbar នោះឡើងដូច្នេះរាល់ការបើក Folder គឺត្រូវតែបើកនៅរាល់ទីតំាង​ដែល​លោកអ្នក​បានទុក ។