ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៨

របៀបត្រឡប់​រូបភាព​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខណៈនេះ អាន-ANT www.antkh.com សូមលើកយកការត្រឡប់​រូបភាព ឬ អាចហៅថាការប្ដូរទិសដៅ រូបភាព​មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ CSS ។
របៀបដាក់​រូបភាព​ជា Cursor នៅពេល​ដាក់ Mouse លើ Element ណាមួយ​ដោយ​ប្រើ​កូដ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមួយនេះ មជ្ឈមណ្ឌល​កុំព្យូទ័រ អាន-ANT សូមលើកយក ​ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ការប្ដូរ Property Cursor មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​លោកអ្នក ។
ការ​បង្កើត​ផ្ទាំង Login ដោយ​ប្រើ​ភាសា C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្ងៃ​នេះគេហទំព័រអាន-ANT សូមលើកយកពីវិធី​បង្កើត​ផ្ទាំង​ Login ​សម្រាប់​ការពារ​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ប្រើ​កម្មវិធី​ដោយមិនមានការ​អនុញ្ញាត​ិ ។
ហេតុអ្វីបានជា Log ចូល windows ម្តងៗ​រង់ចំាយូរ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​តែងមានបញ្ហពេលបើក​កុំព្យូទ័រ​ log ចូល windows ម្តងៗ​នៅរង់ចំាយូរ នេះអាច​មកពី Process startup របស់​កម្មវិធី​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវបាន​បើកដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ ការផ្ទុកនៅពពួក temporary file ​ច្រើន​ពេក ឬ​មកពី​ការ​កំណត់ boot នៅ​ក្នុង BIOS ​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ ។
របៀបហៅ Unallocated Space របស់ USB ត្រលប់មកវិញ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ​លោកអ្នក​ធ្លាប់​មាន​បញ្ហា​ជាការបាត់បង់ Space របស់ USB ឬ​ទេ​? ដែល​ពីមុន Space របស់ USB របស់​លោកអ្នក​មាន​ទំហំ ១៦GB ប៉ុន្តែ​ស្រាប់មកនៅសល់តែ​ទំហំ​មិនបាន ១GB ផងនោះ ទោះបីជា Format ​ក៏​មិនត្រលប់មកវិញ ។
របៀបចង Keyboard Shortcuts ដោយខ្លូនឯងនៅ​ក្នុង Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT http://antkh.com នឹងបង្រៀន​លោកអ្នក​អំពីការចង Keyboard Shortcuts តាមវិធីងាយៗ ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​កម្មវិធី នឹង​រហ័ស​ជាងមុន ដើម្បី​កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ដូច​ខាងក្រោម​៖
ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​កំណត់​ម៉ោង​បិទ​កុំព្យូទ័រ​ជាមួយ C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ពេលនេះយើងនឹងលើកពីការ​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​បិទម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ដែល​វាមានលក្ខខណ្ឌ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​នៅពេល​ដែល​អ្នកទុក​កុំព្យូទ័រ​ចោលទៅក្រៅ ឬ​អាច​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើការ​លើ​កុំព្យូទ័រ​នេះ ។