បណ្ដាញ និង​ម៉ាស៊ីនមេ ទំព័រទី១

ត្រួត​ពិនិត្យ​ល្បឿន និង ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Internet ជាមួយ NetWorx-Free
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សម្រាប់​លោកអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ប្រព័ន្Interne ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​កំណត់​ទំហំ​ប្រើ​ប្រាស់​ ប្រាកដជា​ចង់ដឹងហើយថាតើការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​លោកអ្នក​អស់​ទំហំ​ប៉ុន្មាននិង ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅពេល​ណាខ្ល ។
គន្លឹះទាំង៧​ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់ Wi-Fi Network
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណេត​តាមរយៈ​ការ​ភ្ជាប់​តាម Wi-Fi មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ភ្ជាប់​ពី Laptop និង​ទូរសព្ទ​ដៃ ។
របៀប​រៀបចំ DHCP Server នៅលើ Cisco Router
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) គឺជា​ច្បាប់​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញ​សម្រាប់ ត​ភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ដូចជា​៖ កុំព្យូទ័រ ឬ Network printer ។
ការ​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន VLAN នៅលើ​Cisco Switch
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បន្ទាប់ពី​អ្នក configure បច្ចេកវិទ្យា VLAN អ្នក​ក៏​អាចត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​នូវ​ការ configure បានដែរ ព្រោះ​វា ជារឿង​សំខាន់​ក្នុង​ការកែប្រែ VLAN នៅពេល​អនាគត ។
ប្រែក្លាយទូរសព្ទ​របស់អ្នក​ទៅជា Wireless Router
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បច្ចុប្បន្ន​នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណិតពិតមានសារ​សំខាន់​ណាស់ មិនថាការ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ ឫតាមទូរសព្ទទេ ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Remote ក្នុង Windows 7
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អ្វីទៅជាការ Remote ? ការ Remote គឺជាការបញ្ជារវាង​កុំព្យូទ័រ​និង​កុំព្យូទ័រ​ពីរ​ដែល​មានទំនាក់ទំនង​គ្នា​នៅ​ក្នុង Local តាមរយៈ Network ។
ធ្វើ​ឲ្យ Laptop មាន​សមត្ថភាព​ដូច Wireless Router
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាធម្មតា​លោកអ្នក​តែងតែមាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ការ​ភ្ជាប់ Wireless សម្រាប់​ឡើង Internet ដូចជា​ការ​ភ្ជាប់ Internet តាមផ្ទះ លោកអ្នក​ប្រាកដជាចង់ចែកចាយ Internet ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ ក៏ ប៉ុន្តែ​លោកអ្នក​មិនចង់​ចំណាយ​ប្រាក់​ក្នុង​ការទិញ​នូវ wireless router ឬ​ក៏ wireless access point ជាដើម ។
12