ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

សិស្ស​មកពី​ន័រតុនរៀន​វគ្គ​សិក្សា C# នៅអាន-ANT ទទួលបានពានរង្វាន់ ៣​ឆ្នាំ​ជាប់ៗ​គ្នា​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
👍👍មិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេ តែជាការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែងរបស់យើង​ទាំងអស់​គ្នា
គន្លឹះ និងល្បិច​ខ្លះ​ៗ ៖ កម្មវិធី​សម្រាប់​ចាក់ Video ដែល​ប្រើ​ជាមួយ Windows Media Player ភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងដោយ លោកជឹម សុវណ្ណតារា នេះជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ចាក់ Video ដែល​ប្រើ​ជាមួយ Windows Media Player ដែល​សរសេរ​ជាមួយភាសា C# ចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ទាក់ទងនឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ ♦ ​សម្រាប់​វគ្គ​សិក្សា C# Beginning តម្លៃ ៧០ដុល្លា http://training.antkh.com/csharp_for_beginner.aspx ♦ សូម​ចូលរួម​ជាសមាជិក ANT Training Group ដើម្បី​តាមដានសម្មភាពប្រចាំ​ថ្ងៃ​ជាមួយអាន-ANT