ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១០

របៀបលុបធាតុរបស់ Array ដោយ​ប្រើ​ភាសា C C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Array គឺជាសំណុំនៃ Variables ​សម្រាប់​តំណាង​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ណាមួយ ដែល​ Variables ​ទាំងនោះ​មាន DataType ដូចៗ​គ្នា និងអាចផ្ទុក​តម្លៃ​រៀងៗ​ខ្លួន​តាមរយៈ index របស់វា ។
របៀប upgrade windows7 និង 8.1 ទៅ windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ upgrade windows គឺជាវិធីមួយល្អ​ដែល​វាអាចផ្លាស់ប្តូរ Windows របស់​លោកអ្នក​ដោយមិនបាត់បង់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ឡើយ ។
ស្វែងយល់ពីភាសា Java និង C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ Java និង C# មាន Statements អ្វី​ខ្លះ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​សិក្សា​លក្ខខណ្ឌ?
ការ​បង្កើត Code Snippet
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Code Snippet គឺជា​គំរូ​កូដ​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង Visual Studio ។
របៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ​ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​អ្នកអំពីរបៀប​បង្កើត​ឥន្ទធនូ ដោយពន្យល់តាមជំហាន​នីមួយៗ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអនុវត្ត ដូច្នេះសូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ជាមួយយើងដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី ១ ដំបូងយើងបើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop ​បន្ទាប់មក​ជ្រើសយក File → Open ដើម្បី​បើកទីតាំងយក​រូបភាព​មកកែ ជំហានទី ២ ក្រោយពីបើក​រូបភាព​រួច ដើម្បី​បង្កើត​ឥន្ទធនូយើងចុចលើ Menu bar → New → Layer (Shift +Ctrl +N) ​ ដើម្បី​បង្កើត​ Lay
បណ្ដា Keywords សំខាន់​ៗ​រវាង C# និង Java
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តាមរយៈ​ការស្វែងយល់កន្លងមក​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT ​ទៅលើ​ការប្រៀបធៀបរវាង Java និងភាសា C# យើងឃើញថា វាមាន​លក្ខណៈ structure ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចេះភាសា Java គឺមិនពិបាកនោះឡើយ​សម្រាប់​ការចាប់យកជំនាញ​បន្ថែម​គឺភាសា C# ​ដែល​លក្ខខណ្ឌនេះ​ក៏​ដូច​គ្នា​ដែរ​សម្រាប់​អ្នកចេះភាសា C# ។
របៀប​បង្កើត TextBox បញ្ចូល​បានតែលេខ ភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថ្ងៃ​នេះ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT សូមលើកយកពីការ​បង្កើត textbox ដែល​អនុញ្ញាត​ិឲ​បញ្ចូល​តែលេខដោយ ប្រើ​ប្រាស់​កូដ C# មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ​៖
របៀបកែរូបពណ៌សខ្មៅទៅជាពណ៌ធម្មជាតិដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​អ្នកអំពីរបៀបកែរូបថត​ដែល​មានពណ៌សខ្មៅមកជារូបពណ៌ធម្មជាតិ ដោយពន្យល់តាមជំហាន​នីមួយៗ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអនុវត្តតាម ដូច្នេះសូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ជាមួយយើងដូច​ខាងក្រោម​៖ សូមចុច Like គេហទំព័រ www.antkh.com ដើម្បី​ទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ជំហានទី ១ ដំបូងយើងបើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop ​បន្ទាប់មក​ជ្រើសយក File → Open ដើម្បី​បើកទីតាំងយក​រូបភាព​មកកែ ជំហានទី ២ ​បន្ទាប់មក​ទៀតយើងជ្រើសយក Pen Tool ដើម្បី Select យកទីតាំង​ដែល​ចង់ប្តូរពណ៌ ដូចជា​ផ្ទៃមុខ
របៀប​បង្ហាញ information ពេល ដាក់ Mouse នៅលើ​រូបភាព (Flipping) ជាមួយ CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្ដីប្រិយមិត្តអាន-ANT ​ទាំងអស់​គ្នា កាលពីលេខមុន អាន-ANT បានលើកយកការ​បង្ហាញ Information នៃរូប​នីមួយៗ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ JavaScript មក​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ដែល​គេហៅថា Tooltip ។