ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១០

សញ្ញាអ្វី​ខ្លះ​ដែល​បញ្ជាក់​ថា Hard Disk របស់​លោកអ្នក​កំពុង​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Hard disk គឺជាកន្លែង​សម្រាប់​ផ្ទុករាល់ Software ផ្សេងៗ​ដូចជា Windows ​កម្មវិធី​ដែល​ដំឡើង​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ នឹងរាល់ឯកសារផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ hard disk មានតូនាទី​សម្រាប់​ផ្ទុកវា ដូចេ្នះ​នៅពេល​ដែល​វាមាន​បញ្ហា​វាធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដើរយឺត​ដូចជា​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី និង បើក​កម្មវិធី​រៀងយឺត​ជាងមុន ។
ទាញ​ទិន្នន័យ​ពី Excel ដោយ​ប្រើ​កូដ C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទៅកាន់​អតិថិជន លោកអ្នក​ប្រាកដជានឹងអាចជួប​ការងារ​ខ្លះ ដែល​គេចង់​ឲ្យ​យើងរក្សា​នូវ Worksheet របស់គេ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ក្នុង Excel ដ​ដែល ដោយ​គ្រាន់តែ​ឲ្យ​យើងជួយ​សម្រួល យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​មាន​នូវ Interface ថ្មីវាជាការគ្រប់គ្រាន់ ដោយពុំចង់បើកដោយ ផ្ទាល់​ទៅលើ Excel នោះទេ ឬ អាចនិយាយបាន File Excel អាចនឹងផ្ទុកនៅម៉ាស៊ីន​ណាមួយ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network ។
ការ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Database Access ដោយ​ប្រើ​ភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ឥលូវនេះអាន-ANT នឹង​បង្ហាញ​ពីការ​បញ្ចូន​ទិន្នន័យ​ទៅ Database វិញ និង អាច​ធ្វើការ Search ​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​តាមលេខ ID និង ឈ្មោះ​របស់សិស្ស​ទៀតផង ។
ហេតុអ្វីអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីភាសា C ឬ C++ សម្រាប់​អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី​ដ៏ពូកែ ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងអត្ថបទដោយ ៖ លោក សំ កក្កដា នាយក​ទស្សនាវដ្ដី​និង​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT
របៀបលុបធាតុរបស់ Array ដោយ​ប្រើ​ភាសា C C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Array គឺជាសំណុំនៃ Variables ​សម្រាប់​តំណាង​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ណាមួយ ដែល​ Variables ​ទាំងនោះ​មាន DataType ដូចៗ​គ្នា និងអាចផ្ទុក​តម្លៃ​រៀងៗ​ខ្លួន​តាមរយៈ index របស់វា ។
របៀប upgrade windows7 និង 8.1 ទៅ windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ upgrade windows គឺជាវិធីមួយល្អ​ដែល​វាអាចផ្លាស់ប្តូរ Windows របស់​លោកអ្នក​ដោយមិនបាត់បង់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ឡើយ ។