សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Computer Fundamental
២៩ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៩ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Javascript
២៩ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
២៩ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២២ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
២២ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២២ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
PHP and MySQL
២២ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
PHP and MySQL
២៩ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ
គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូររង្វាស់ប្រវែងនៅ​ក្នុង Visual Studio 2017
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រង្វាស់ប្រវែង គឺជាអ្វីៗ​ដែល​យើងជួបប្រទះ​ស្ទើរតែ​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការរស់នៅ ដូចជា ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, សង់ទីម៉ែត្រ ជាដើម ។
របៀបលុប Windows. Old ចេញពី Windows10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាមួយអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ windows 10 តែងតែជួប​បញ្ហា​នឹងឃើញនៅ​ក្នុង​ Drive ​ដែល​ផ្ទុក Windows (C:) មានផ្ទុកនៅ Folder Windows. Old ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​នោះ បញ្ហា​នេះកើតឡើងពីការ upgrading នៅអ្វីថ្មីៗ​បន្ថែម​របស់ Microsoft windows ​ដែល​វាបង្ក​ឲ្យ​កើននៅ​ទំហំ​របស់ hard drive របស់​លោកអ្នក ។
របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង Account Administrator
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML ,C/C++ និង C# Beginining នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ១០ៈ០០នាទី ដល់ ១២ៈ០០នាទី​ថ្ងៃ​ត្រង់សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត
porno
ofis tasima
escort bodrum
atakoy escort
istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort sisli escort porno
istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort sisli escort porno
escort bayan istanbul escort
sirinevler escort istanbul escort mecidiyekoy escort beylikduzu escort
giresun escort kirklareli escort