សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៤ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៧ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៧ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Adobe Illustrator
២៥ វិច្ឆិកា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០ - ១៧h៣០)
C# Database
២៧ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២០ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២០ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ
គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី​ឲ្យ​ទៅ Account Administrator
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML ,C/C++ និង C# Beginining នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ១០ៈ០០នាទី ដល់ ១២ៈ០០នាទី​ថ្ងៃ​ត្រង់សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
ការ​ប្រើ do while loop ក្នុង C/C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងបានដឹងហើយថាការរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់យើងតែងតែជួប​នូវ​បញ្ហា ឬ​ការអនុវត្ត​ការងារ​ដ​ដែល​ៗ​សារចុះសារឡើង​ច្រើន​ដង​រហូត​ដល់ទី​បញ្ចប់​ណាមួយ ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត
porno
ofis tasima
escort bodrum
atakoy escort
istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort sisli escort porno
antalya temizlik firmalari guvenilir bahis siteleri vucut gelistirme steroid satin al
escort bayan istanbul escort
sirinevler escort
giresun escort kirklareli escort