សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Website Design with CSS + Bootstrap
២៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥h៣០-១៧h០០)
C# Database
០៣ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
២៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៦:០០ - ១៧:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command
របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
របៀប Remote ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង local network ជាមួយនឹង Team Viewer
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Team Viewer គឺជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ Remote ម៉ាស៊ីនកុំព្យ័ទ័រពីចង្ងាយបាន​យ៉ាង​ស្រួលនឹង​រហ័ស​ដោយ​គ្រាន់តែ​លោកអ្នក​មាន​ស្គាល់ ID និង Password ពីដៃគូ​របស់អ្នក​ម្ខាងទៀត
អត្ថប្រយោជន៍ ក្រខុប​ប្រើ​ប្រាស់​ជារុក្ខជាតិព្យាបាលជ​ម្ងឺ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
♦ តាមពិតទៅ រុក្ខជាតិ​ដែល​មានដាំដុះ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ភាគ​ច្រើន​សុទ្ឋតែជាឱសថអាចជួយថែទាំសុខភាព ព្រមព្យាបាលជម្ងឺ​ផងដែរ ។
​កម្មវិធី​ថ្មីៗ​របស់អាន- ANT សម្រាប់ iOS (iPhone, iPad)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
វចនានុក្រមអាន-ANT មានកេរ្ត៍​ឈ្មោះ​ជាវចនានុក្រម ឈានមុខគេតាំងពី ២០១០ មកម៉្លេះហើយ​រយៈពេល​ជាង ៦​ឆ្នាំ​មកនេះយើងបាន​ធ្វើការ update ទាំង​ទិន្នន័យ​និង បច្ចេកវិទ្យា ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត