អ៊ីនធឺណេត ទំព័រទី១

បិទវេបសាយមិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​ក្នុង​លទ្ធផល​របស់ Google
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ឯកសារ ឬ​ក៏​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​អ្នកអាច​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅលើ Search Engine Google ប៉ុន្តែ Google អាចនឹង​បង្ហាញ link ដែល​អ្នកមិនពេញចិត្ត ឬ​ក៏ link នោះអាចមាន​នូវ spam ឬ​ក៏ malware (ករណី​ដែល​អ្នកដឹង) អ្នកអាច​ធ្វើការ block ទៅលើ link នោះមិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅលើ Search List របស់ Google បានដោយការ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ Extension មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Personal Blocklist (by Google) ។
វ៉ិបសាយ​ត្រូវបាន​គេ Hack?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Website ជា​ច្រើន​ទទួលរងការ hack ពីសំណាក់ពពួក hacker ក្នុង​លក្ខណៈ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ដូចជា​ការបញ្ជ្រៀតចូល​នូវ malicious (ពពួក virus) ចូលទៅ​ក្នុង website របស់អ្នក​ដែល​អាចបង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​ទៅលើ​អ្នកមើលពេល​ដែល​គេបើក website នោះ ឬ​ក៏ Hacker អាចចូលទៅ​ធ្វើការ​កែប្រែ ខ្លឹមសារផ្សេងៗ​ដែល​មាន​នៅលើ front page របស់អ្នក​ក៏​មាន ។
តើវ៉ិបសាយ​នៅលើ Internet បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​អ្វី​ខ្លះ​?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អ្នកប្រហែលជា​ធ្លាប់​មានចម្ងល់ហើយ​នៅពេល ដែល​អ្នកចូល​ទៅកាន់​វ៉ិបសាយណា​ដែល​ស្អាត​ៗ មានភាពទាក់ទាញហើយតែងតែចង់ដឹងថា ”តើអ្នក​ដែល​បង្កើត​វ៉ិបសាយនោះបាន​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​អ្វី​ខ្លះ ?“ ជា​ពិសេស​ប្រសិនបើ​អ្នកជាអ្នក​ដែល​កំពុង​សិក្សា​ពីការ​បង្កើត​វ៉ិបសាយនោះអ្នកនឹងអាចស្វែងយល់ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ​បន្ថែម​ទៀត​ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម ក្នុង​ការយកមក​ប្រើ​ប្រាស់​លើការ​បង្កើត​វ៉ិបសាយបានថែមទៀត ។
ការ​ផ្ដល់ IP addresses នៅលើ Cisco routers
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
មានវិធីសាស្រ្តជា​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​រៀបចំ Cisco routers ដែល​រួមមាន៖
​ស្វែងរក​រូបភាព​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ Google
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​យើងត្រូវការ​រូបភាព​ពី internet យើងតែងតែ​ប្រើ​ google search ពី​ព្រោះ​ការ​ស្វែងរក​រូបភាព​តាមរយៈ​ Google វាមានភាព​ងាយស្រួល ថែមទាំង រហ័ស​ទៀតផង ។
ងាយមើល Google Book និងរក្សាទុកមើលពេល​គ្មាន​អ៊ីនធឺណេត
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការអានសៀវភៅពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះ​លោកអ្នក គឺវាអាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​យល់ដឹងកាន់តែ ច្បាស់ថែមទៀត និងអាច​ស្វែងរក​នូវ​អី្វ​ដែល​ថ្មីៗ​បន្ថែម​ទៀត ។
​ភ្ជាប់​ពីអ៊ីនធឺណេតតាម USB Modem
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ចំណុចនេះយើងនឹងលើកយកពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Internet តាមរយៈ USB Modem ដោយ​ធ្វើការ Configure UserName, Password និង APN
​ចំណុច​ត្រូវដឹង​ក្នុង​ការ​ប្រើ Internet តាមរយៈ SIM ឬ Limit- បិទការ Update របស់ Adobe
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ចំណុច​នេះដែរយើងនឹងនិយាយពីការបិទការ Update របស់ Adobe ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​វា​ធ្វើការ Update អ្វី​មិនបាន​ការ នឹងត្រូវ ចំណាយ Bandwidth អស់​ច្រើន​ទៀត ។
​ចំណុច​ត្រូវដឹង​ក្នុង​ការ​ប្រើ Internet តាមរយៈ SIM ឬ Limit- បិទការ Update របស់ Antivirus មួយចំនួន
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​នេះយើងនឹងលើកយកពី​ចំណុច​ដែល​ត្រូវយល់ដឹង​ក្នុង​ការ​ប្រើ Internet តាមរយៈ SIM ឬ Limit មក​ធ្វើការ​បង្ហាញ ជាបន្តទៀត នេះជា​ចំណុច​ដែល​អ្នក​ដែល​ប្រើ Internet តាមរយៈ Sim ឬ Limit គួរតែដឹង​ព្រោះ​វាធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចំណាយ Bandwidth ច្រើន​តែមិន បានការ ។
123