អាន "ANT"

ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

ទីតាំងរបស់ អាន "ANT"
ផ្ទះលេខ ៨៦បេ ផ្លូវ ៣១៣ កែងនឹងផ្លូវ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
(ខាងក្រោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ)
#86B, Street 313 corner 606, Sangkat Boeungkâk 2, Khan Toulkok, Phnom Penh

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលទំហំធំ

ទូរសព្ទលេខ
 • 010 666653
 • 016 666653

លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់

 • ការបញ្ចូលពាក្យផ្សេងៗក្នុងគេហទំព័រនេះសូមសរសេរជាភាសាខ្មែរ
 • ការបញ្ចូលអក្សរផ្សេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ជាការទទួលខុសត្រូវ​ផ្ទាល់​របស់ពួកគេ
 • ខ្លឹមសារដែលមិនទាក់ទងនឹងទំព័រ អាន "ANT" នឹងធ្វើការលុបចោល

បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើ

 • ASP.NET 4.0 with C# 4.0
 • SQL Server 2008 R2, XML, TXT and IO Files
 • IIS 7.5 Integrated Mode
 • ORM: Dapper and LINQ
 • Interface Design and Interation: HTML5, CSS3 and jQuery
 • Object-Oriented Design
deneme