For Android device For iOS device

ព័ត៌មានវិទ្យា

គម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ខាងក្រោម​នេះជាគម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០ ដល់ ១១ៈ០០នាទី​ព្រឹក
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming, Web, Foundation នៅអាន-ANT សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, Computer Foundation, Web Design with CSS, C/C++ , C# Database នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០នាទី ដល់ ១១ៈ០០នាទី​ថ្ងៃ​ត្រង់សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។