For Android device For iOS device

ព័ត៌មានវិទ្យា

​បង្ហាញ Zoom Icon នៅលើ​រូបភាព​ជាមួយ CSS ចំនេះដឹង​ដែល​អ្នកអាចយល់ពីអត្ថនេះអ្នកគួរយល់ដឹង​ខ្លះ​ៗ​អំពី HTML,Css,Javascript ដែល​អ្នក​ធ្វើការ​សរសេរ​វាបញ្ជូល​គ្នា​ដែល​បង្កើត​បានជាគេហទំព័រមួយ
12345