For Android device For iOS device
១៤
មករា

គណនារក Sum & Average និង Print តួ​នីមួយៗ​នៃ Fibonacci តាមរយៈ C

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖  លោក អួន ហ៊ិនស៊ី

​ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ អ្នកប្រាកដជា​ប្រើ​ប្រាស់​គណិតសាស្រ្ត​ក្នុង​ការគណនារកអ្វីមួយ​ស្ទើរតែ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ។ មិនថាសិស្ស​និស្សិត​ក្តី អ្នកធ្វើជំនួញក្តី ឬ​អ្នកប្រកបមុខរបរ​ដទៃ​ទៀតក្តីសុទ្ធតែត្រូវការគណិតសាស្រ្ត​ក្នុង​ការគិត វិភាគ ឬ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អ្វីមួយ​ដែល​នៅជុំវិញខ្លួនយើង ។ ជា​ពិសេស​ចំពោះ​បងប្អូន សិស្សានុសិស្សពិតជា​ធ្លាប់​សិក្សា​រួចមកហើយ​នូវ​ការគណនារក ផលបូក ផលដក ផលគុណ ឬ​ផលចែកនៃអនុគន៍ជា​ច្រើន​តាមរយៈ គណិតសាស្ត្រ ។ ប៉ុន្តែ អ្នកប្រហែលជាមិនសូវបានយកអនុគមន៍​ទាំងនោះ មក​ធ្វើការ​គណនាដោយការ​ប្រើ ភាសា Programming ឡើយ ។ ទន្ទឹមនឹង បច្ចេកវិទ្យា​មានការរីក​ចម្រើន ភាសា Programming ក៏​មានការកកើត​ច្រើន​ដែរ ប៉ុន្តែ ដើម្បី​រៀនភាសា​ទាំងនោះ​អាចយល់បាន ថាតើយើងគួរចាប់យកភាសាណាមករៀនមុនគេ?

ជាការពិតណាស់ មានភាសាជា​ច្រើន​នៅលើ​ពិភពលោកនេះ​ដូចជា Java, C#, C++ សុទ្ធតែមានដើម​កំណើត​ចេញពីភាសា C Programming ។ ដូច្នេះ យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ដែល​ចូលចិត្តរៀន ភាសា Programming គួរតែចាប់យកភាសា C ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ឲ្យ​បានរឹងមាំ មុននឹង​ធ្វើការ​ចាប់យកភាសា Programming ​ដទៃ​ទៀត ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ដើម្បី​ជាជំនួយ​ក្នុង​ការអនុវត្តនៃផ្នត់គំនិត ថ្ងៃ​នេះ ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកវិទ្យា​អាន-ANT សូមលើកយកអត្ថបទមួយស្តីពី ការគណនារក Sum & Average និង Print តួ​នីមួយៗ​នៃ Fibonacci ​តាមរយៈ C មកចែកជូនដល់​បងប្អូន​ដែល​ចូលចិត្តរៀនភាសា Programming ឲ្យ​បានយល់ដឹងកាន់តែ​ច្រើន​ជាងមុន​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ៖

កូដ C Programming

 ពន្យល់កូដ

- យើង​បង្កើត​ variable ចំនួន ៤ សម្រាប់​រក្សារ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​គ្នា​មាន nchar ជាចំនួនតួសរុបរបស់ Fibonacci, i ប្រើ​ប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌ​ក្នុង loop for រវាង i និង nchar, average ជាមធ្យមភាគសរុបនៃ Fibonacci, sum ជាផលបូកសរុបនៃតួ​នីមួយៗ​របស់ Fibonacci

- scanf (“%d”, &nchar) ​សម្រាប់​ឲ្យ User ​បញ្ចូល​ចំនួនតួសរុបរបស់ Fibonacci ជាចំនួនគត់​ដែល User ចង់បាន  

- if (nchar>0 && nchar<=40) ​សម្រាប់​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ ប្រសិន​ប្រើ​លក្ខខណ្ឌនេះពិត ទើប​អនុញ្ញាត​ឲ្យ កូដ​ទាំងអស់​ក្នុង block ( { } ) របស់​ធ្វើការ ប្រសិនបើ​លក្ខខណ្ឌមិនពិត វាអនុវត្តកូដ​ផ្សេងទៀត ដូចជា​កូដ​ក្នុង block else ជាដើម

- printf (“%d” , fibonacci (i) ) ជា Function មួយ​ដែល​ហៅមក​ប្រើ ដើម្បី​ធ្វើការ Print តួ​នីមួយៗ​របស់ Fibonacci ​ទៅតាម​តម្លៃ i ធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌ loop for ​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ជាចំនួនគត់

- sum += fibonacci (i) ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើការ​បូក​តម្លៃ​នៃតួ​នីមួយៗ​របស់ Fibonacci ចូល​គ្នា​

- average = sum/nchar; ជាមធ្យមភាគបាន​មកពី​ផលបូកសរុបចែកនឹងតួសរុប របស់ Fibonacci

- %.0f ​បង្ហាញ​តម្លៃ​ជាចំនួនក្បៀសដោយកាត់ចំនួនក្បៀសចោល

- %.4f ​បង្ហាញ​តម្លៃ​ជាចំនួនក្បៀសយកត្រឹមចំនួនក្បៀស 4 ខ្ទង់

- int fibonacci (int n) ជា function ​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើការ​គណនារក​តម្លៃ​នៃតួ​នីមួយៗ​របស់ Fibonacci

​លទ្ធផល​បន្ទាប់ពី​ការ​បញ្ចូល​តម្លៃ​ដោយ User

♣♣ វគ្គ C/C++ តម្លៃ ៥៩ដុល្លា http://training.antkh.com/c_cpp.aspx

♣♣ សម្រាប់​ស្នាដៃសិស្ស​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​នៅអាន-ANT http://training.antkh.com/achievements

♦ ​កម្មវិធី ANTLearner គឺជា​កម្មវិធី​បង្កើត​ក្នុង​គោល​បំណង​ចែក​រំលែក​ចំណេះដឹង​ទាក់ទងនឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ដល់មហាជន​ទូទៅ​​ http://www.antclasses.com/help/page/download.html

♦♦ ​ប្រសិនបើ​មានចង្ងល់ ឬ​មាន​បញ្ហា​លើការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ដែល​បង្កើត​ដោយអាន-ANT ដូច​ផ្ញើ​សារចូល Pagehttps://www.facebook.com/ANTTechnologyTrainingCenter

♦♦ លេខ​ទូរសព្ទ​ទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣

💒ទីតាំង​ #86B ​ផ្លូវ 313 កែង 606 សង្កាត់បឹងកក់២ ទួលគោក https://maps.app.goo.gl/cdi3hTED27tbHBaB9

 

មតិ និង​យោបល់​ទៅលើ​អត្ថបទ​នេះ (តាម Facebook)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​យោបល់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកទស្សនា