For Android device For iOS device
២៧
មករា

​ប្រវត្តិ​នៃភាសា PHP

PHP Tools, FI, Construction Kit, and PHP/FI

 

PHP ​ដែល​ដំបូងឡើយមាន​ឈ្មោះ​ថា PHP / FI ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងនៅ​ក្នុង​​ឆ្នាំ​ 1994 ដោយ Rasmus Lerdorf ដោយយោង​ទៅតាម​ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី C ដើមឡើយគាត់​ប្រើ​វា​សម្រាប់​តាមដានការចូលមើល​ប្រវត្តិ​រូបសង្ខេបអនឡាញរបស់គាត់ ដោយគាត់ដាក់​ឈ្មោះ​វាថា "Personal Home Page Tools" ឬ​ក៏ " PHP Tool" ​ដោយសារ​តម្រូវ​ការកាន់តែកើតមានឡើង Rasmus ​សរសេរ PHP Tool ជាបន្តដោយ​បន្ថែម​នូវ​មុខងារ​ច្រើន​ជាងមុន ដោយរួម​បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់​ Database, និង​ផ្ដល់​លទ្ធភាព​ឲ្យ​ user អាច​បង្កើត dynamic application សាមញ្ញបាន ។ នៅខែមិថុនា​ឆ្នាំ​ 1995 Rasmus បានដាក់ source code ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់ ជាសាធារណៈ​សម្រាប់​ឲ្យ​ user ​ប្រើ​នឹងជួយកែកំហុសផ្សេងៗ ។

​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដ​ដែល​ខែ កញ្ញា, Rasmus បានពង្រឹង​បន្ថែម​ទៅលើ​ PHP របស់គាត់ទៀតតែគាត់បានប្តូរ​ឈ្មោះ​វាទៅជា FI (Forms Interpreter) ដោយមុខងារថ្មី​ទាំងនោះ​ខ្លះ​ត្រូវបាន​ប្រើ​​រហូត​មក ដល់សព្វ​ថ្ងៃ ដូចជា Variable, Interpretation of from variable, និង HTML embedded ជាដើម ។ រហូត​ដល់ខែតុលា, Rasmus បានចេញផ្សាយ​នូវ code ពេញលេញថ្មីមួយដោយប្តូរ​ឈ្មោះ​ត្រលប់មកវិញថា PHP (Personal Home Page Construction Kit) ​ដែល​បង្ហាញ​វាជា​ប្រភេទ​នៃ script ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​លំដាប់​ខ្ពស់​មួយ ។ ភាសានេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងដោយចេតនា​ស្រដៀងនឹង​ភាសា C ​សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​ដែល ចេះភាសា C អាច​ធ្វើការ​ជាមួយវាបាន​យ៉ាង​ងាយ ។

​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៦, Rasmus ​បង្កើត​នូវ​ជំនាន់​ថ្មីមួយទៀត គឺជា PHP/FI ​ជំនាន់​ទីពីរ ដែល​បានវិវត្តន៍ខ្លួនទៅជាភាសាមួយ​យ៉ាង​ពេញលេញ ។ វាបានដាក់​បញ្ចូល​នូវ Build-in ​សម្រាប់​ឲ្យ វា support ជាមួយ DBM, mSQL, និង Postgres95, cookies, user-defined function ។ ល ។

PHP 3

PHP 3.0 គឺជាកំណែប្រែថ្មីមួយទៀត​ទៅលើ​ជំនាន់​មុន ដែល​វាមាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀងទៅនឹងអ្វី​ដែល​មាននៅ​ក្នុង PHP ​បច្ចុប្បន្ន ។ បើទោះបីជា PHP 2.0 មានប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ក្តីតែវា​ក៏​នៅមាន​លក្ខណៈ​ខ្វះខាតមួយចំនួន​ផងដែរ ។ Andi Gutmans និង Zeev Suraski ជានិសិ្សតនៃ Tel Aviv, Israel ត្រូវការ​បង្កើត Project Application មួយ​ទាក់ទងនឹង​ការងារ eCommerce ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ PHP តែមុខងារនេះ​មិនទាន់​មាន ។ ពួកគេ​ក៏​ទាក់ទងនឹង​ធ្វើការ​ពិភាក្សាជាមួយ Rasmus អំពី​លទ្ធភាព​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន​ (ពេលនោះ) និងការអភិវឌ្ឍ PHP ​ជំនាន់​ថ្មីបន្តទៀត ។  ​ពួកគេ​ក៏​រូមសហការ​គ្នា​បង្កើត នូវ​ជំនាន់​ថ្មីមួយទៀតដោយលុបចោល​នូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ personal ចោល, នឹង​ផ្ដល់​ឈ្មោះ​ថា PHP ដ​ដែល​តែ​មានន័យថា​ Hypertext Processor

PHP 3.0 បាន​បន្ថែម​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយចំនួនដោយ​ផ្ដល់ ឲ្យ​ user ​នូវ interface ​សម្រាប់ multiple Database , Protocols, និង APIs លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយទៀត​ដែល​បានដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង PHP 3.0 ​ផងដែរ​នោះគឺ Object Oriented Programming support

PHP 4

នៅអំឡុងខែរងារ​ឆ្នាំ ១៩៩៨ បន្ទាប់ពី PHP 3.0 បានចេញផ្សាយមួយ​រយៈពេល​ខ្លី Andi Gutmans និង Zeev Suraski ចាប់ផ្ដើម​សរសេរ​ឡើងវិញ​នូវ PHP’s core គោលដៅនៃការ​សរសេរ​ឡើងវិញគឺ ដើម្បី​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​បន្ថែម ឲ្យ​វាអាច​ធ្វើការ​ជាមួយ ការងារ​ដែល​មានភាពស្មុគ្រស្មាញ និង modual មួយចំនួនទៀតនៃ PHP’s code base

Engine ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Zend Engine ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងដោយជោគជ័យ ហើយបន្ត​បង្ហាញ​នៅពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ PHP 4.0 ​ដែល​អាស្រ័យ Engine នេះបាន​បន្ថែម​​នូវ​លក្ខណៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ បានដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ខែ ឧសភា ២០០០ ។ លក្ខណៈ​​ពិសេស​មួយចំនួន​ដូចជា support ដោយ Web Server ​ច្រើន​, HTTP session, Output buffering, ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​ជាមួយ User input និង អាច

 PHP 5

PHP 5 បានដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៤ បន្ទាប់ពី​ការអភិវឌ្ឍ​ក្នុង រយៈពេលវែងមួយ ។  វា​ត្រូវបាន​ជំរុញ​បន្ថែម​ដោយ Core របស់វា គឺ Zend Engine 2.0 ​ជាមួយនឹង Object Model ថ្មីមួយ និង លក្ខណៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត ។ ​បច្ចុប្បន្ន​ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ PHP ​ដែល​មាន Developer ជា​ច្រើន ក៏​ដូចជា​ក្រុមមនុស្សជា​ច្រើន​​កំពុង​តែ​ធ្វើការ​ទាក់ទងនឹង PHP និងមាន Doman រាប់លាន​នៅលើ​ពិភពលោក​កំពុង​តែ​ដំណើរ​ការ​ជាមួយនឹង​ PHP

​តម្រូវ​ការមុខវិជ្ជាមុននឹងអ្នកអាច​សិក្សា​ PHP

មុននឹងអ្នកអាច​សិក្សា​មុខវិជ្ជា PHP នេះបានចាំបាច់អ្នកត្រូវមានចំនេះដឹង​ខ្លះ​ៗ​ទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាដូច​ខាងក្រោម​៖

HTML ជាមុខវិជ្ជាដំបូង​ដែល​អ្នកត្រូវតែ​សិក្សា​, បើអ្នកចង់​សិក្សា​ផ្នែក​គេហទំព័រ

-  CSS ជាមុខវិជ្ជា​ដែល​យើងនឹង​សិក្សា​ពីវិធីនៃការ​បង្កើត​ layout និង តុបតែងគេហទំព័រ​ឲ្យ​មាន សោភ័ណភាពស្រស់​ស្អាត ។

-  C/C++ គឺជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃ programming ​ដែល​អ្នក​ដែល​ចង់ចាប់ជំនាញ​ផ្នែក​សរសេរ​កូដត្រូវ​ធ្វើការ​សិក្សា​រស្វែងយល់មុនគេ ។

♦ រៀបរៀង និង ប្រែ​សម្រួល​ដោយៈ សុងលាងហុក

♦ ដកស្រង់ចេញពីប្រភពៈ http://php.net/manual/en/history.php.php

 

 

មតិ និង​យោបល់​ទៅលើ​អត្ថបទ​នេះ (តាម Facebook)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​យោបល់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកទស្សនា