For Android device For iOS device

អង្កន់ត្រីចៀន អោយឆាប់ឆ្អិន

ត្រីដែលធំ និងខ្លួនក្រាស ពិបានក្នុងការចៀនអោយឆ្អិនណាស់ តទៅបើចង់់អោយត្រីឆ្អិនលឿន និងមិនអោយប្រើ ពេលយូរ ឬបង្ហិនភ្លើងច្រើន គួរនាំយកមកអង្កន់ជាមុនសិន មុននឹងនាំយកទៅដាក់ចៀន ។

ការអង្កន់អាច ប្រើចន្លោះឃ្លាតពីគ្នាញឹក ឬរង្វើលក៏បាន អាស័្រយទៅលើអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រៅពីអង្កន់ត្រីចេញ អ្នកអាចអង្កន់សាច់ក្រក ឬដុំសាច់ធំៗ ដើម្បីអោយចៀនឆាប់ឆ្អិននេះ បានដូចគ្នាផងដែរ ។

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ