ពេលហត់ ពិសាទឹកត្រជាក់ ណែនដើមទ្រូង

ក្រោយពេលស្រេកទឹកខ្លាំង ឬហាត់ប្រាណហត់បែកញើស យើងតែងពិសាទឹកត្រជាក់មួយចម្អែត ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេ ទឹកត្រជាក់ខ្លាំងអាចធ្វើអោយសរសៃឈាម ក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ត្រូវរួញខ្លួន ទម្រាំតែកោសិកាអាចសម្របខ្លួន និងពង្រីកខ្លួនដើម្បីស្រូបយកទឹកបាន ត្រូវចំណាយពេលយូរទៀត ហេតុនេះហើយ ទើបយើងឈឺចុកណែនដើមទ្រូង។ ដូច្នេះគូរពិសាទឹកធម្មតាបានហើយ វាមានប្រយោជនដល់រាងកាយផង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មិនគួរពិសាទឹកច្រើនពេកទេ ក្រោយពីបានហាត់ប្រាណ ព្រោះរាងកាយបាត់បង់ជាតិអំបិល ទៅតាមញើសប្រសិនបើពិសាទឹកច្រើនពេកទៅ អាចអោយបាត់លំនឹង ធ្វើអោយល្វីយអស់កំលាំង រហូតដល់ថ្នាក់សន្លប់ក៏មាន ។

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ