ប្រេង ឬខ្លាញ់សល់ពី ការចម្អិនអាហារ មិនគួរយក មកប្រើទៀតទេ

មិត្តនារីមេផ្ទះទាំងឡាយ មានដឹងទេ ការសន្សំសំចៃប្រេង ឬខ្លាញ់ ដែលនៅសល់ពីការចៀន ត្រី ស៊ុត សាច់ ទុកប្រើច្រើនថ្ងៃ រហូតដល់ខ្មៅ ហើយយកមកប្រើម្តងទៀតនោះ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ព្រោះថាក្នុងខ្លាញ់ដែលប្រើជាច្រើនលើកនោះ មានសារធាតុបង្កពិសពុល នៅពេលដែលអ្នកទទួលទានញឹកញាប់ទៅ នឹងធ្វើអោយភ្នាសក្រពះរបស់អ្នក កើតជារបួសដំបៅបាន ។លើសពីនេះ វាក៏មានសារធាតុដែលបង្ករអោយ កើតមហារីកថែមទៀតផង។ ដូច្នេះដើម្បីសុខភាពស្រ្តីមេផ្ទះ ពុំគួរយកខ្លាញ់ ឬប្រេងឆា ដែលនៅសល់ពីការចៀនអាហារនោះមកប្រើទៀត ។

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ