For Android device For iOS device

Windows

សញ្ញាណ​សំខាន់​ៗ​បញ្ជាក់ថា​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​អាចនឹងគាំង តើ​លោកអ្នក​ដឹងថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​អាចនឹងគាំងឈប់​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ពេលឆាប់ៗ​នេះដែរ ឬ​ទេ? ខាងក្រោម​នេះជាសញ្ញាណមួយចំនួន​ដែល​ប្រាប់ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​នឹងឧស្សាហ៍គាំង​ក្នុង​ពេលឆាប់ៗ​ខាងមុខនេះ
វិធី​ទាញយក File និង Setting របស់ User Account ដែល​បានខូច នៅពេល​ដែល user account នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​បានខូច (corrupted) ដើម្បី​ទាញយក​ file នឹង setting របស់ user account ចាស់​ដែល​មានបញ្ហាទៅកាន់ user account ថ្មីបានគឺ​គ្រាន់តែ log on ជាមួយ user account ណា​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ស្មើ administrator account (computer មាន user account ចាប់ពីពីរ) ។
លុប​ឯកសារ​បណ្ដោះអាសន្ន​ចេញពី Windows ដោយ​មិនប្រើ​កម្មវិធី នៅពេលយើងប្រើ Windows យូរៗទៅ ឬ ពេលកុំព្យូទ័រឧស្សាហ៍ដាច់ភ្លើង ឬ បន្ទាប់ពីពេល​ដែលយើងដំឡើង​កម្មវិធី​ជាច្រើន ជាពិសេសកម្មវិធីធំៗមក Windows នឹងបាត់បង space Hard Disk របស់ drive C ច្រើនជាងទំហំ​ដែលកម្មវិធី​ត្រូវការក្នុងការដំឡើងទៀត ។
​ទម្លាប់​ល្អទាំង ៥ ក្នុង​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​ អាន-ANT សូមលើកយក​ទម្លាប់​ល្អ ៥ ដែល​អ្នក​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​ទូទៅ​គួរតែអនុវត្តន៍ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រកបដោយ​ភាព​ងាយស្រួល កាពារពី​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ កាត់​បន្ថយ​នូវ​ការ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ និង ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​របស់​កុំព្យូទ័រមាន​ល្បឿន​លឿន​ជាងមុន ។
តើ VGA របស់អ្នក​ទំហំ​ប៉ុន្មាន ? នៅពេល​ដែល​អ្នកទិញ Laptop ថ្មីមួយអ្នកប្រាកដជាចង់ដឹងថាតើ VGA របស់ អ្នកមាន​ទំហំ​ប៉ុណ្ណា អ្នកអាចមើល​ទៅលើ តែម​ដែល​បានបិទ​នៅលើ Laptop របស់អ្នក​ដូច​ខាងក្រោម ៖
ត្រួតពិនិត្យ System Files របស់ Windows នៅពេល Restart ឫ ពេលបើកកុំព្យូទ័រម្ដងៗ Windows តែងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យ system file ដោយប្រើ chkdsk ប៉ុន្តែគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញឡើយ តែធាតុពិតគឺវាមាន system file មួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ ឫក៏ corrupt ។
អ្វីជា 32-bit និង 64-bit? 32-bit និង 64-bit គឺជាកុំព្យូទ័រ architectures ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ប្រវែង និង ទំហំនៃប្រភេទទិន្ន័យ និង ទីតាំង addresses ដែលវាអាចបម្រុងទុក ។
កំណត់ម៉ោងបិទកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯង ដោយមិនប្រើកម្មវិធី ក្នុងការ Shutdown កុំព្យួទ័រមួយដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើគឺជាការងាយស្រួល ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការ Shutdown ឬ Restart ទៅតាមពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំណត់ ឬ Shutdown ឬ Restart កុំព្យូទ៏រផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Network លោកអ្នកត្រូវការកម្មវីធីមកជាជំនួយ ។
ដាក់ និង ដោះ Password នៅលើ Drive ឬ USB Flash ដោយប្រើ Bitlocker ក្នុង Windows 7 អ្នកអាចធ្វើការដាក់ password ទៅឲ្យ Drive (ដូចជា Drive D ឬ Drive USB Flash) របស់អ្នកបាន​ ដោយធ្វើបាន​យ៉ាងងាយនៅ​ក្នុង Windows 7 ដោយមិនបាច់​ដំឡើងកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ គឺប្រើ BitLocker ដែលមានស្រាប់ក្នុង Windows 7 ។
ក្នុង Windows 7 បើក Microsoft Word 2007 និង 2010 មិនបាច់មាន Microsoft Office ក៏បានដែរ នៅក្នុង Windows ជំនាន់មុន បើ​យើងប្រើប្រាស់ Microsoft Office 2007 ហើយ Save ជា extension *.docx យើងមិន​អាចបើកមើល​​បាន​ដោយ​គ្មាន Microsoft Office 2007/2010 ឬក៏​​​កម្មវិធី​​ជំនួយ​បាននោះ​ទេ ។
មើលលម្អិតពី Performance និង Process របស់ Windows 7 ជាមួយ Resource Monitor Resource Monitor អាចឲ្យយើងអាចមើលនូវ Performance ឬ Process កុំព្យូទ័រ របស់យើង​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ ហើយ​ជាក់លាក់ជាង Task Manger ដូចជាការមើល CPU, Disk, Network និង Memory បានយ៉ាងលម្អិត ពីដំណើរ​ការ​របស់ Hardware ខាងលើ ។
កំណត់ AutoPlay នៅក្នុង Windows 7 នៅក្នុង Windows 7 អ្នកអាចកំណត់ការដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ CD, DVD, Blu-ray, USB Flash, External Hard Disk ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីណាមួយ ឬ បិទ AutoPlay បានយ៉ាងងាយស្រួល ។
បង្កើនល្បឿនក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យពី Hard Disk, CD និង DVD Windows ដំណើរការ DMA (Direct memory access) សម្រាប់ Hard-Drives និង CD-Roms ដោយ default ចំពោះ devices ប្រភេទ ATA ឬ ATAPI (IDE) ប៉ុន្តែក៏មានកុំព្យូទ័រមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរទៅជា PIO mode ដែលបណ្តាឱ្យមាន​ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ចូនទិន្នន័យជាងការប្រើ DMA mode ។
បង្កើនល្បឿនក្នុងការ Shutdown របស់ Windows ការធ្វើវិធីនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការបិទកុំព្យូទ័រកាន់តែលឿន (shutdown) ដោយកាត់បន្ថយរយៈពេលដែល Windows ឱ្យអ្នករង់ចាំ ដោយសារតែវាកំពុងតែបិទកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ នៅពេលដែលអ្នក Shutdown ។