For Android device For iOS device

មេរោគ ​និង​សុវត្ថិភាព

អ្វីជា Crimeware ? Crimeware វាជា​ប្រភេទ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ដ៏មានទុក្ខទោសមួយ នៅពេល​ណា​ដែល​វាបាន installed ទៅកាន់​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក ។
12