ការផ្សព្វផ្សាយ ទំព័រទី១

ស្នាដៃសិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​​វគ្គ​​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង 3h30 នាទី ដល់ 5h30 នាទី​ល្ងាច ។
ហេតុុអ្វីបានជាទីផ្សារ​កម្មវិធី​សម្រាប់ Android ធំជាង iOS?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បើយើងបានដឹងពី​ប្រវត្តិ​របស់ទីផ្សារ​កម្មវិធី​របស់ Android (Google Play) ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨ គឺមាន​កម្មវិធី​តែប្រហែលជាជាង ២០០០​កម្មវិធី​តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​បើគិតមកត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៣ Google Play មាន​កម្មវិធី​របស់ខ្លួន​រហូត​ដល់ជាង ៨៥០០០០​កម្មវិធី ព្រមទាំង​មានចំនួន download គិតមកដល់​បច្ចុប្បន្ន​គឺ ៤៨ពាន់លាន downloads ។
សិស្ស​ការពារ Assignment មុខវិជ្ផា Programming (Java & C#)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា Java Begining និង C# Begining នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ០៦:០០ យប់ នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។
សិស្ស​ការពារ Assignment មុខវិជ្ផា C# Beginning, C# Database, VB.NET Databse, PHP+ MySQL
ព័ត៌មាន |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C# for Beginning, C# Database និង PHP+MySQL នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៣ វេលា​ម៉ោង ១០​ព្រឹក ។
ចែក​រំលែក Internet គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ជាមួយ 3G Mobile Wifi
ព័ត៌មាន |
ការចែក​រំលែក​ពិតជាមាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់ មិនថាការចែក​រំលែក​ចំនេះដឹង នំចំនី ទ្រពសម្បត្តិ ផ្សេងៗ​នោះទេ ព្រោះ​ថាវាជាកត្តាបង្ក​ឲ្យ​មិត្តភាព​របស់អ្នក​កាន់តែប្រសើឡើង ជាមួយ​គ្នា​នេះដែរ ការចែក​រំលែក​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណេត​ពិតជាមាន​សារៈ​សំខាន់ ព្រោះ​វាបាន​ផ្ដល់​ឲ្យ មិត្តភក្តិ និងអ្នកជាទីស្រលាញ់​របស់អ្នក​ទទួលបាន​នូវ​ប្រភពនៃចំនេះដឹង ក៏​ដូចជា​ការ​កំសាន្ត​ដ៏​សម្បូរ​បែប ។
1