កម្មវិធី Office ទំព័រទី១

ធ្វើរូបធម្មតា​ឲ្យ​ស្អាត​ដូច Camera 360 ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នឹងលើកយកគន្លឹះខ្លីថ្មីមួយទៀត ដើម្បី​ជាជំនួយដល់ការរចនា ​រូបភាព​ដែល​ថត​ជាមួយនឹង Camera ធម្មតាហើយជាប់ស្នាមមុននឹងស្នាមអុជៗ​ខ្មៅៗ​នៅលើ​ផ្ទៃមុខ ឲ្យ​មានសភាពសរលោង​ដូចជា​ប្រើ​ជាមួយ Camera 360 របស់ទូរសព្ទ័ដៃ​ផងដែរ ។
ប្តូរឯកសារ PDF ទៅជា Microsoft Word
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាកាពិតណាស់ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឯកសារ​ប្រភេទ PDF វាមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការចម្លងយកទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅលើ​កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ ព្រោះ​ថាពេល​ខ្លះ​កុំព្យូទ័ដទៃផ្សេងទៀតមិ
Backup និង Restore .pst file ក្នុង MS Outlook 2007
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​នេះទស្សនាវដ្តីអានមានអត្ថបទមួយទៀតយកមកចុះផ្សាយ ដែល​ទាក់ទងទៅនឹងការ Backup និង Restore នូវ​ឯកសារ​សំខាន់​ៗ​នៅ​ក្នុង MS Outlook
ឆ្លើយតប Email ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង Outlook
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មានការមមាញឹកនឹង​ការងារ​ច្រើន ហើយពុំមានពេល​ក្នុង​ការឆ្លើយតប​នូវ E-mail ដែល​ជាមូលហេតុធ្វើ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដាច់ការទំនាក់ទំនង់ជាមួយ មិត្តភ័ក្តិ បងប្អូន អតិថិជន ឬ ទំនង់​ការងារ​ផ្សេងៗ ។
បកប្រែពីភាសាមួយទៅភាសាមួយទៀតដោយប្រើ Microsoft Word 2007
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅក្នុង Microsoft Word 2007 មាន function មួយដែលអនុញ្ញាតិអោយលោកអ្នកធ្វើការបកប្រែ ពាក្យ ឃ្លា អត្ថបទទាំងមួល ពីភាសាមួយទៅភាសាផ្សេងៗទៀតដូចជាបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ទៅជាភាសាបារាំង ចិន កូរ៉េ ។
វិធីក្នុងការ Backup និង Restore Mail ក្នុង MS Outlook 2007
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបក្នុងការ Backup និង Restore នូវឯកសារសំខាន់ៗនៅក្នុង MS Outlook របស់លោកអ្នកដើម្បីការពានូវការបាត់បង់ ហើយឯកសារទាំងនេះមានដូចជា messages, contacts, appointments, tasks, notes និង journal entries ។
ការបង្កើត និងបញ្ចូល Signature ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Email
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Signature ជាអក្សរសំរាប់ភ្ជាប់នៅខាងក្រោមបំផុតនៃ E-mail ដែលបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានមួយចំនួន ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ញើរដូចជា ឈ្មោះ អាស្រ័យដ្ឋានធ្វើការ អាស្រ័យដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន គេហទំព័រ ការផ្សាយពានិជ្ជកម្ម រឺព័ត៌មានផ្សេងដែលលោកអ្នកចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុង E-mail ។
1