For Android device For iOS device

កញ្ញា

សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design និង Web Development នៅអាន-ANT

​សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP+MySQL និង PHPOOP នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។

​ព័ត៌មាន​សិស្ស៖ ១. http://training.antkh.com/students/?s=2653

២. http://training.antkh.com/students/?s=2158

៣. http://training.antkh.com/students/?s=2545

៤. http://training.antkh.com/students/?s=1751

៥. http://training.antkh.com/students/?s=2319

៦. http://training.antkh.com/students/?s=2205

៧. http://training.antkh.com/students/?s=2206

៨. http://training.antkh.com/students/?s=2499

៩. http://training.antkh.com/students/?s=2322

១០. http://training.antkh.com/students/?s=1840

បញ្ផាក់៖ សូមអញ្ផើញ​ចូលរួម​ដោយសេរី និងគោរពពេលវេលា​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​

មតិ និង​យោបល់​ទៅលើ​អត្ថបទ​នេះ (តាម Facebook)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​យោបល់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកទស្សនា