រៀន និង ពត់ប្រាជ្ញា

ភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី អានផេឌៀ-ANTPedia ២០១៦ នេះក៏មានកម្មវិធីចំនួន៣ ដែលសុទ្ធសឹងជាកម្មវិធីពង្រឹងចំណេះដឹង និង IQ របស់លោកអ្នកផងដែរ ដូចជា៖

កម្មវិធីទស្សន៏ទាយពាក្យ

កម្មវិធីរៀនគិតលេខ

កម្មវិធីបំបែកគ្រាប់បាល់

ទីតាំងរបស់ អាន "ANT"

ផ្ទះលេខ ៨៦បេ ផ្លូវ ៣១៣ កែងនឹងផ្លូវ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

#86B, Street 313 corner 606, Sangkat Boeungkâk 2, Khan Toulkok, Phnom Penh

បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយអាន "ANT"